Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

 

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

09/05/2022
08:12:00
30

Tải mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh tại đây

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính: ………………Dân tộc:…………......

Sinh ngày: ………/………/………… Nơi sinh: ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………Số điện thoại: …………………

Học sinh lớp 9 tại trường: …………………………………………………………….………

Nguyện vọng tuyển vào trường THPT không chuyên

(Đối tượng tuyển thẳng, diện tuyển thẳng, điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại khoản 4, Mục II, Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh)

- Nguyện vọng 1 vào trường: ………………………….……………………………………………………..............

- Nguyện vọng 2 vào trường: ………………………….……………………………………………………..............

- Được tuyển thẳng (Có/Không): ………………………….………………………………………………………

- Diện tuyển thẳng: ……………………………………………………...……………………………………………………

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...………………………………………………...................

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...…………………………………………………….............

 

 

Lưu ý: Thông tin trong phiếu đăng ký tuyển sinh không được sửa chữa.

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
Email: thpt_so1botrach@quangbinh.edu.vn