Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”

01/12/2021
15:52:00
79

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”

Phát huy trí tuệ, động viên, cổ vũ cán bộ, đoàn viên đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn là một trong những yêu cầu đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàncủa công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn.

Tập thể Đoàn viên Công đoàn trường

 Cùng với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phong trào thi đuaĐổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàncủa công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn luôn được chú trọng.

Giờ Thao giảng công đoàn của tổ Hóa

Nội dung của phong trào gồm: Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó đổi mới gồm đổi mới tư duy và hành động, tập trung đổi mới nhận thức về những thời cơ và thách thức đối với Công đoàn, về nhiệm vụ cốt lõi mà Công đoàn cần tập trung thực hiện, về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, về nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đoàn viên, về cách thức tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn và công tác phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ...

Đoàn viên đạt thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Liên đoàn

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hoạt động của công đoàn đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép, vì vậy việc đổi mới hoạt động của công đoàn cũng là tất yếu.

Song song với việc đổi mới là phải sáng tạo. BCHCĐ luôn trăn trở, tìm tòi, đề xuất, nhân rộng mô hình mới, cách làm mới, giải pháp mới. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của công đoàn. Đề xuất các giải pháp, biện pháp khoa học, khả thi, sát thực tế để giải quyết các vấn đề của Công đoàn và đoàn viên. Ứng dụng hợp lí công nghệ thông tin vào các thành tựu khoa học - công nghệ trong dạy học và hoạt động công đoàn.

Để đạt tính hiệu quả, toàn diện trước khi đưa ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cần cân nhắc, phân tích kỹ lưỡng khi đề xuất các hoạt động công đoàn. Mỗi hoạt động được đề xuất cần xác định rõ mục tiêu, kết quả đạt được

Kết quả của phong trào thi đua và các hoạt động công đoàn phải rõ sản phẩm, rõ điển hình, có sức lan tỏa. Các sáng kiến, hiến kế, đổi mới của cán bộ, đoàn viên công đoàn là cơ sở để đánh giá, nâng lương trước thời hạn, khen thưởng đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn, kịp thời biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt yêu cầu đặt ra là phong trào phải được phát động đều khắp, sâu rộng, thường xuyên, liên tục. Việc tổ chức triển khai phong trào phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có sản phẩm, rõ thành tích, rõ điển hình, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

NT-CĐ tổ chức Giải Bóng bàn truyền thống

Để phong trào đạt hiệu quả như mong muốn, việc tổ chức, triển khai phong trào phải được xây dựng cụ thể, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký đề tài, sáng kiến đổi mới, sáng tạo liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Công đoàn thành lập Hội đồng sáng kiến để xem xét công nhận sáng kiến ở cấp mình và trình cấp trên xem xét công nhận sáng kiến và khen thưởng theo quy định. Có Sổ vàng sáng kiến để mỗi khi cá nhân hoặc nhóm cán bộ công đoàn trong đơn vị có sáng kiến mới được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao và được Hội đồng sáng kiến cấp mình công nhận thì được ghi vào Sổ vàng sáng kiến. Sổ vàng sáng kiến là căn cứ quan trọng trong đánh giá hiệu quả thi đua hằng năm, làm cơ sở quan trọng trong xét đề nghị nâng lương trước thời hạn, biểu dương, khen thưởng…Song song với những giải pháp trên, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào. Đồng thời động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoànnhằm thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

          Năm học 2021-2022 dẫu còn nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, song với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đoàn kết của tập thể cán bộ, đoàn viên, Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022!

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Lê Quý Đôn

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
Email: thpt_so1botrach@quangbinh.edu.vn